બોટાદ કોળી સમાજના ઉમેદવારને ધારાસભ્યની ટીકીટ આપવા માટે કોળી સમાજના પ્રમુખની માંગ
બોટાદ કોળી સમાજના ઉમેદવારને ધારાસભ્યની ટીકીટ આપવા માટે કોળી સમા...

બોટાદ

Viral video: બોટાદ જીલ્લાનો ગાંડો વિકાસ

Viral video
 બોટાદ જિલ્લામાં હથિયારો જમા કરાવવા  આદેશ

બોટાદ જિલ્લામાં હથિયારો જમા કરાવવા આદેશ

બોટાદ
 બોટાદ અને ગઢડા (સ્વા.)ની ચૂંટણી 9 ડિસેમ્બરે

બોટાદ અને ગઢડા (સ્વા.)ની ચૂંટણી 9 ડિસેમ્બરે

ભાવનગર

Recent Posts

5મી નવેમ્બરના રોજ ભાયલા ખાતે એકત્ર થઈ રહ્યા છે 50 હજાર કારડીયા રાજપુતો

5મી નવેમ્બરના રોજ ભાયલા ખાતે એકત્ર થઈ રહ્યા છે 50 હજાર કારડીયા રાજપુતો

Thursday 26th of October 2017 02:35:18 PM
બોટાદના કેટલાક વિસ્તારોમાં રાત્રે અંધારા અને દિવસે ઝગમગાટ

બોટાદના કેટલાક વિસ્તારોમાં રાત્રે અંધારા અને દિવસે ઝગમગાટ

Saturday 9th of September 2017 04:13:16 PM
બોટાદ જવા માટે હવે ફક્ત બસની સુવિધા

બોટાદ જવા માટે હવે ફક્ત બસની સુવિધા

Thursday 7th of September 2017 02:32:01 PM
આવું કામ થાય છે ખુલ્લેઆમ બોટાદ જિલ્લામાં

આવું કામ થાય છે ખુલ્લેઆમ બોટાદ જિલ્લામાં

Thursday 31st of August 2017 03:40:24 PM
બોટાદમાં પર્યુષણપર્વની ધામધુમ પૂર્વક ઉજવણી

બોટાદમાં પર્યુષણપર્વની ધામધુમ પૂર્વક ઉજવણી

Sunday 27th of August 2017 02:52:34 PM
ટ્રેન સુવિધાની અછત અને એમાં દુષ્કાળમાં અધિક માસ

ટ્રેન સુવિધાની અછત અને એમાં દુષ્કાળમાં અધિક માસ

Sunday 20th of August 2017 02:30:43 PM
15 results found