રાષ્ટ્રવાદની વાત કરતી ભાજપ સરકાર પત્રકારની જ્ઞાતિ પૂછે છે
રાષ્ટ્રવાદની વાત કરતી ભાજપ સરકાર પત્રકારની જ્ઞાતિ પૂછે છે

ગાંધીનગર

 વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપના 24 વર્તમાન ધારાસભ્યોની કપાશે ટીકીટો

વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપના 24 વર્તમાન ધારાસભ્યોની કપાશે ટીક...

ગાંધીનગર
 મતદારોને રીઝવવા ધૂપ-દીપ-લોબાન-દંડવત-અને પ્રણામ કરવા ભાજપની તૈયારી

મતદારોને રીઝવવા ધૂપ-દીપ-લોબાન-દંડવત-અને પ્રણામ કરવા ભાજપની ત...

ગાંધીનગર
 5000થી ઓછા મતોએ જીતેલા અને જૂના જોગીઓ એવા ભાજપના ધારાસભ્યો જોખમમાં

5000થી ઓછા મતોએ જીતેલા અને જૂના જોગીઓ એવા ભાજપના ધારાસભ્યો જ...

ગાંધીનગર

Recent Posts

ભાજપમાં અમિત શાહની કસોટીમાંથી પસાર થનાર નેજ મળશે ટિકિટ

ભાજપમાં અમિત શાહની કસોટીમાંથી પસાર થનાર નેજ મળશે ટિકિટ

Saturday 4th of November 2017 07:18:24 PM
ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં 154 નરેન્દ્ર મોદી આપશે વૉટ ?

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં 154 નરેન્દ્ર મોદી આપશે વૉટ ?

Thursday 2nd of November 2017 03:35:53 PM
વડાપ્રધાન ફરીથી ગુજરાતની મુલાકાતે!

વડાપ્રધાન ફરીથી ગુજરાતની મુલાકાતે!

Thursday 2nd of November 2017 09:31:26 AM
કયા સાથીએ આપ્યો આનંદીબહેનને દગો? આખરે કેમ બહેન નથી ઈચ્છતા અનાર ચુંટણી લડે?

કયા સાથીએ આપ્યો આનંદીબહેનને દગો? આખરે કેમ બહેન નથી ઈચ્છતા અનાર ચુંટણી લડે?

Wednesday 1st of November 2017 10:28:27 AM
મતદારનો મિજાજ નેતા કે પક્ષ જાણવા કેમ પ્રયત્ન નથી કરતો..?

મતદારનો મિજાજ નેતા કે પક્ષ જાણવા કેમ પ્રયત્ન નથી કરતો..?

Tuesday 31st of October 2017 06:44:47 PM
પોલીસ કોન્સટેબલે આઈપીએસ અધિકારીને કહ્યુ અમને માણસ તો ગણો

પોલીસ કોન્સટેબલે આઈપીએસ અધિકારીને કહ્યુ અમને માણસ તો ગણો

Tuesday 31st of October 2017 01:16:45 PM
83 results found