રેલરાજ્યમંત્રીએ કરી પાટણની મુલાકાત

પાટણ

 પાટણમાં પુતળાદહન મામલે પોલીસ ફરિયાદ

પાટણમાં પુતળાદહન મામલે પોલીસ ફરિયાદ

પાટણ
 પૂરને લીધે ગામો પાયમાલ, 50થી વધુ ગામોનું સ્થળાંતર

પૂરને લીધે ગામો પાયમાલ, 50થી વધુ ગામોનું સ્થળાંતર

Banaskatha
 જીવના જોખમે મુખ્યમંત્રી પહોચ્યા અસરગ્રસ્ત લોકોની મુલાકાતે

જીવના જોખમે મુખ્યમંત્રી પહોચ્યા અસરગ્રસ્ત લોકોની મુલાકાતે

Gujarat

Recent Posts

અસરગ્રસ્ત બનાસકાંઠા અને પાટણના કેટલી મકાન સહાય ચૂકવાઈ

અસરગ્રસ્ત બનાસકાંઠા અને પાટણના કેટલી મકાન સહાય ચૂકવાઈ

Friday 4th of August 2017 12:24:56 PM
જનસેવાને દેશસેવા સમજીને રાહતકાર્ય કરતાં બીએસએફના જવાનો

જનસેવાને દેશસેવા સમજીને રાહતકાર્ય કરતાં બીએસએફના જવાનો

Thursday 3rd of August 2017 02:25:07 PM
પાટણ જીલ્લામાં રાહત કામગીરી પુર જોશમાં

પાટણ જીલ્લામાં રાહત કામગીરી પુર જોશમાં

Wednesday 2nd of August 2017 04:36:15 PM
અતિવૃષ્ટિગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સફાઇ ઝૂંબેશ

અતિવૃષ્ટિગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સફાઇ ઝૂંબેશ

Tuesday 1st of August 2017 06:31:13 PM
પાટણ :  નાનાપુરા અને બાદરપુરા ગામની મુલાકાત લેતા મુખ્યમંત્રી

પાટણ : નાનાપુરા અને બાદરપુરા ગામની મુલાકાત લેતા મુખ્યમંત્રી

Tuesday 1st of August 2017 02:35:15 PM
9 results found